Výbor oddílu

Jméno a příjmení

Funkce

Milan Franc

předseda

Rostislav Šulc

místopředseda

Petra Slepitschková

hospodářka

Jan Provazník

člen

Roman Pospíchal

člen

Jaroslav Špína

člen