Oprava fotbalových kabin

Milí příznivci kunratického fotbalu, dlouholetý sen našich borců se začíná měnit ve skutečnost. Letitý objekt fotbalových kabin zachvátil stavební ruch a začala I. etapa jejich rekonstrukce. O prázdninových měsících tedy můžete z útrob budovy, jež byla přestavěna do současné podoby před více než 30 lety, slyšet lomoz dělníků a jejich nářadí. Pokud půjde vše bez problémů, budou si moc naši borci na začátku fotbalové sezony vychutnat nové sociální zázemí, které se v rámci I. etapy společně s rozvodem elektřiny vybuduje. Náklady se budou pohybovat kolem 350 tisíc korun. S loňskou nultou etapou, v rámci níž se odstraňoval havarijní stav stropních konstrukcí v přízemí, se tedy prozatímní náklady na obnovu fotbalových kabin pohybují kolem půl milionu korun z celkově plánovaných sedmi set tisíc. Značnou část finančních prostředků šetří obci brigádnická činnost fotbalistů, kteří obstarali většinu bouracích prací. Nečekanou záležitostí se však stala statika stropů, která byla posouzena odborníkem a vzhledem ke změnám zatížení v souvislosti s novými konstrukcemi sociálního zázemí, muselo být přistoupeno ke zvýšení nosnosti stropů, což bude provedeno doplněním ocelového průvlaku pod stávajícími nosníky a jejich překrytím trapézovými plechy, na něž se potom vybetonují podlahy. Po tomto opatření již mohou probíhat stavební práce na plné obrátky. Věřím, že nové zázemí ocení nejen fotbalový hráči, ale dodá pohodlí i návštěvníkům jiných akcí, konajících se na fotbalovém hřišti, jako je například nohejbalový turnaj Merlin, promítání letního kina nebo hasičská soutěž.